Bestuurswisseling tijdens een goed bezochte najaarsledenvergadering

henri marcelTijdens onze boeiende ledenvergadering d.d. 3 november was -nadat de vaste agendapunten waren afgehandeld- door onze voorzitter het punt bestuurswisselingen aan de beurt.

Eerst waren er de twee aftredende en herkiesbare bestuursleden Niels Schoorlemmer en voorzitter Bob Alfrink. Beiden werden unaniem onder applaus voor een tweede periode benoemd.

 

henri marcelAftredend en niet herkiesbaar waren Marcel Zwakenberg en Henri Heutink die hun maximale bestuursperiode hadden volbracht. Voor beiden was er een dankwoord en presentje van de voorzitter en een groot applaus van de aanwezigen. Je moet het toch naar even doen en dat met de voor hun bekende inzet. Namens alle leden nogmaals dank en we zullen jullie zeker weerzien op de volgende bijeenkomsten van onze vereniging.

Nieuwe bestuursleden zijn er gevonden in de personen van Michel Reimink als bestuurslid en Mark van der Most als nieuwe secretaris We wensen beiden veel succes bij het vervullen van hun functie binnen onze vereniging.

Na de pauze was er tijd voor dhr. Wouter de Vries die ons op aansprekende wijze probeerde duidelijk te maken dat je altijd moet proberen een blauwe banaan te zijn in de fruitmand die ondernemersland heet.

Dus onderscheidend en innovatief zodat je kunt ondernemen op kwaliteit en niet op de hoeveelheid korting die je geeft. Hij deed dit op boeiende wijze met een ludieke ondertoon, een prima keuze dus.

Noteer alvast

VOORLOPIG GEEN BIJEENKOMSTEN

FIJNE FEESTDAGEN!

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook