Winnaar 2e trekking Najaarsactie 2015

De tweede trekking van de Najaarsactie 2015 van de Ondernemersvereniging Lemelerveld is verricht, hieronder ziet u welke gelukkige winnaars deze trekking heeft opgeleverd.

Lees meer...

Bestuurswisseling tijdens een goed bezochte najaarsledenvergadering

henri marcelTijdens onze boeiende ledenvergadering d.d. 3 november was -nadat de vaste agendapunten waren afgehandeld- door onze voorzitter het punt bestuurswisselingen aan de beurt.

Eerst waren er de twee aftredende en herkiesbare bestuursleden Niels Schoorlemmer en voorzitter Bob Alfrink. Beiden werden unaniem onder applaus voor een tweede periode benoemd.

Lees meer...

Winnaar 1e trekking Najaarsactie 2015

De eeste trekking van de Najaarsactie 2015 van de Ondernemersvereniging Lemelerveld is verricht, hieronder ziet u welke gelukkige winnaars deze trekking heeft opgeleverd.

Lees meer...

Noteer alvast

VOORLOPIG GEEN BIJEENKOMSTEN

FIJNE FEESTDAGEN!

OVL volgen

Volg OVL via Social Media:

Twitter

Facebook