Wat wij doen

Vanwege het grote aantal leden kunnen wij als gesprekspartner fungeren en opkomen voor de gezamenlijke belangen. Het bestuur van OVL heeft dan ook regelmatig contact met diverse partijen.

Overleggen

Gemeente Dalfsen
Twee keer per jaar overleggen wij met de burgemeester en bedrijven-contactfunctionaris van de gemeente Dalfsen. Tijdens dit overleg wordt de voortgang in procedures besproken en komen punten aan bod die betrekking hebben tot Lemelerveld.

Provincie Overijssel en Plaatselijk Belang
Om de bereikbaarheid van Lemelerveld te optimaliseren overleggen we met de Provincie Overijssel. We trekken hierin, voor zover mogelijk, samen op met Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte. Met het Plaatselijk Belang overleggen we tweemaal per jaar om lopende zaken en wensen binnen ons dorp te bespreken.

VNO-NCW Midden
Het bestuur van OVL woont vier keer per jaar een overleg bij van VNO-NCW Midden, waarin regionale zaken aan de orde komen. Vertegenwoordigers vanuit diverse plaatsen in onze regio zijn bij deze overleggen aanwezig. Ontwikkelingen die voor de regio en onze leden van belang zijn, worden in deze overleggen besproken.

Platform Ondernemers
Tot slot is er twee maal per jaar een overleg binnen het Platform Ondernemers. Samen met vertegenwoordigers van Industrie Kombinatie Nieuwleusen en Industrie Club Dalfsen voeren we gesprekken met de gemeente Dalfsen. Algemene zaken binnen de gemeente komen tijdens dit overleg aan bod.

Promotie

De promotie van de gemeente Dalfsen, en Lemelerveld in het bijzonder, is één van de zaken waar Ondernemersvereniging Lemelerveld zich voor inzet. Dit doen wij middels een vertegenwoordiging in de Stichting Promotie Dalfsen. Deze stichting ondersteunt vernieuwende evenementen voor een bepaalde periode.

OVL zet zich daarnaast in tijdens diverse activiteiten in Lemelerveld, zoals de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en de rondgang tijdens Koningsdag.

Om de ondernemersgeest binnen Lemelerveld onder de aandacht te brengen, organiseren wij één keer per drie jaar de verkiezing ‘Ondernemer van het jaar’. Mede-ondernemers nomineren bedrijven, waarna een onafhankelijke jury verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering toetst.

Extra’s voor onze leden

Ledenvergadering
Minimaal twee keer per jaar vindt de ledenvergadering plaats, waarin het bestuur uitleg geeft over de stand van zaken van verschillende aandachtspunten. We bieden tijdens deze vergadering ook ruimte om nieuwe ideeën en vragen voor te leggen, en om van gedachten te wisselen.

Extra informatieavonden
Zijn er specifieke onderwerpen waar we de leden over kunnen informeren, dan organiseren we extra informatieavonden. Nieuwe leden krijgen tijdens deze avonden de mogelijkheid om zich, door middel van een korte presentatie, te introduceren. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

OVL Ontmoet
Elkaar ontmoeten staat bij ons centraal. Ieder jaar organiseren wij verschillende (netwerk)activiteiten onder de noemer ‘OVL Ontmoet’. U kunt bijvoorbeeld denken aan workshops, lezingen en het jaarlijkse OVL-uitje. Daarnaast kunt u deelnemen aan activiteiten waar leden kennismaken met ondernemers en bedrijven buiten de ondernemersvereniging.

Lees meer over OVL Ontmoet 

Collectieve inkoop
Leden van Ondernemersvereniging Lemelerveld hebben de mogelijkheid om inkoopvoordeel te behalen door de collectieve inkoop van goederen en/of diensten. Deze collectieve inkooptrajecten starten zowel vanuit het bestuur als op voordracht van de leden. Collectieve inkooptrajecten die het bestuur begeleidt zijn onder andere de inkoop van energie, afvalverwerking, brand- en blusmiddelen en beveiliging.

Lees meer over de collectieve inkoop 

Bewegwijzering

Een overzichtelijke route-aanduiding is belangrijk. De OVL beheert onder de portefeuille parkmanagement de bewegwijzeringsborden.
Mocht u zich willen aanmelden om in het bewegwijzeringssysteem opgenomen te worden stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Instappen €100,00 (eenmalig voor aanschaf en plaatsen van bord)
- Jaarlijkse bijdrage van €50,00 voor onderhoud, reparatie en reinigen van de borden
- Voor elke deelnemer wordt er aan het begin van de straat waar het bedrijf gevestigd is 1 of 2 borden geplaats (afhankelijk of er verkeer van verschillende richtingen kan komen.)